Jak czytamy dalej, do statutów spółdzielni mieszkaniowych można wprowadzać przepisy, które pozwalają na umieszczanie w rejestrach członków spółdzielni informacji o opóźnieniach w uiszczaniu opłat związanych z członkowstwem. Poza wysokością zadłużenia czynszowego możliwe jest również wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby zalegającej z płatnościami. Takie stanowisko zajął generalny inspektor danych osobowych.
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni są przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statuty i uchwały walnych zgromadzeń. Zgodnie z tymi regulacjami rejestr członków spółdzielni, poza wyraźnie wskazanymi w tym przepisie informacjami, może zawierać także inne dane przewidziane w statucie – zaznacza dziennik.
 
 
Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna"