Wyróżnienie „Budowlana Firma Roku", stanowiące jednocześnie nominację do statuetki Polski Herkules w roku następnym, trafiło do rąk prezesów szesnastu firm. Poza firmami o profilu ściśle budowlanym, nagrody otrzymują także osoby i firmy spoza branży budowlanej. Podstawę do oceny jest m.in. dostępność produktu lub usługi, nowatorstwo, dostosowanie do wymogów branży budowlanej, potrzeb klientów i zmieniającego się rynku, a także relacje firma – klient. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się m.in. Politechnika Krakowska i Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Tytuł „Polski Herkules" otrzymują szefowie firm, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w branży budowlanej. Statuetki specjalne trafiają ponadto do organizacji oraz osób, które swoją działalnością wywarły wpływ na rozwój polskiego budownictwa. Jedną ze statuetek odebrał dr inż. Piotr Pachowski, wybitny konstruktor budowlany, autor ponad 170 projektów konstrukcyjnych, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. „Polskim Herkulesem" uhonorowano ponadto prof. Leonarda Runkiewicza z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zastępcę przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, doceniając tym samym wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inżynierskie w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych. Tytuł „Polskiego Herkulesa" za działalność na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej otrzymał Polski Klub Infrastruktury Sportowej.
 

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury