Z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty nie będą mogli wystąpić do inwestora m.in. architekci, inżynierowie, urbaniści, geodeci, przedsiębiorcy z branży wynajmu sprzętu budowlanego, rusztowań, transportu czy producenci i dostawcy materiałów i maszyn budowlanych – podkreśla „Dziennik Gazeta Prawna". Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, nie są oni bowiem zaliczani do wykonawców lub podwykonawców robót budowlanych, a tylko tym grupom przysługuje dodatkowa ochrona prawna.
 
Nowelizacja nie gwarantuje dodatkowej ochrony także wszystkim przedsiębiorcom, którzy są zaliczani do grona uczestników procesu budowlanego. Z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty nie będą bowiem mogli wystąpić do inwestora także podwykonawcy robót budowlanych, którzy nie zawarli umowy na piśmie lub nie poinformowali inwestora głównego o tym, że prowadzą na budowie określone prace. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego, które regulują umowę o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i za zgodą inwestora – czytamy.

 
Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna"