Zresztą odciska ona swoje piętno nie tylko na rynku nieruchomości. Potwierdzenia trudnej sytuacji konsumentów można upatrywać w lutowych indeksach aktywności PMI dla strefy euro. O ile w przypadku sektora przemysłowego nastąpiła poprawa (niska baza porównawcza, odbudowywanie zapasów), to w sektorze usług doszło do spadku. Wskaźnik jednak utrzymał się powyżej 50 pkt, oddzielających rozwój od spowolnienia. Słabo wypadły też dane o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii (wzrost w skali roku wyniósł zaledwie 0,9%, co w ujęciu realnym oznacza duży spadek). Takie uwarunkowania rzutują na oczekiwania dotyczące skali i tempa ożywienia gospodarczego w państwach rozwiniętych.

Obecny tydzień na krajowym rynku będzie stał pod znakiem posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (decyzja zapadnie w środę) oraz publikacji we wtorek danych o sprzedaży detalicznej w styczniu oraz lutowych wskaźników koniunktury, opracowywanych przez GUS.

ZWRÓĆ  UWAGĘ:


Rada Polityki Pieniężnej pozostawi w tym tygodniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale będziemy mogli poznać bliżej nastawienie w tej sprawie nowych członków Rady.

Inwestorzy będą wyczuleni na wszelkie sygnały dotyczące możliwej podwyżki stóp procentowych w Polsce po tym, jak ostatnio rozważenie takiego kroku sugerował prezes NBP.

Rynek dnia-Akcje na świecie

Rynki akcji spokojnie przyjęły decyzję Rezerwy Federalnej o podniesieniu stopy depozytowej. Takie zachowanie było zrozumiałe, bo ruch władz monetarnych nie był zaskoczeniem. Nie został też odebrany jako zapowiedź rychłych podwyżek stóp procentowych.

Te ostatnie zaś mają kluczowe znaczenie nie tylko ze względów makroekonomicznych, ale również rynkowych. W tym drugim względzie chodzi o decyzje uczestników funduszy pieniężnych na świecie, którzy w dalszym ciągu wycofują się z tego rodzaju podmiotów. W tygodniu zakończonym 18 lutego saldo wpłat i wypłat zamknęło się 37 mld USD na minusie. Wypłacane środki zasilają rynek bardziej ryzykownych aktywów.

Ostatnie dane o przepływach globalnego kapitału tłumaczą przy tym poprawę koniunktury na wschodzących rynkach akcji. Po słabych czterech wcześniejszych tygodniach tym razem do funduszy akcji z emerging markets napłynęło trochę świeżego kapitału. Popularnością cieszyły się też fundusze obligacji z rynków wschodzących.

... pełny komentarz z wykresami w załączniku

Katarzyna Siwek
Home Broker

inwestycje.pl