Celem Warsztatów jest budowanie świadomości oraz aktywizacja gmin do podejmowania działań na rzecz inwestowania w proekologiczne rozwiązania energetyczne oraz wskazanie korzyści i szans z tego wynikających.Otwarte
i bezpłatne spotkania zorganizowane zostaną w pięciu gminach na terenie całego kraju, wyróżniających się działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska,
i budowania dobrego klimatu wśród mieszkańców.
Warsztaty będą też okazją do spotkania z ekspertami w dziedzinie energetyki, odnawialnych źródeł energii, socjologii oraz pozyskiwania funduszy unijnych.
 
Jednym z priorytetowych elementów rozwoju Polski jest zaopatrzenie jej w energię
i właściwe nią gospodarowanie. Warto budować świadomość społeczeństwa w tym zakresie. Edukacja to pierwszy krok w kierunku zmiany postrzegania odnawialnych źródeł energii jako niedostępnych ze względu na ich wysokie koszty. Chcemy wskazywać sposoby ich finansowania, pokazywać dobre przykłady i zachęcać do wykorzystywania istniejących możliwości
– przekonuje dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.
 
Warsztaty będą miały charakter interaktywnych spotkań, podczas których eksperci udzielą praktycznych porad nt. możliwości dofinansowania proekologicznych inwestycji z funduszy krajowych i unijnych, kryteriów oceny wniosków oraz wymagań, jakie należy spełnić występując o dotację. Przeprowadzą także praktyczne ćwiczenia i symulacje
w oparciu o profesjonalny kalkulator energetyczny np. dla obniżenia zużycia energii, możliwych oszczędności czy też wyliczenia opłacalności instalacji energetycznych
w gminnych budynkach. Eksperci zaprezentują także przykładowe zastosowanie ekologicznych i energooszczędnych technologii dostępnych dla polskich gmin.
 
Warsztaty poprowadzą eksperci:
  • dr inż. Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE);
  • dr Andrzej Hałasiewicz, Dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA;
  • mgr inż. Artur Michalski, Grupa Doradztwa Europejskiego, były wiceprezes NFOŚiGW;
  • mgr Bożena Wróblewska, Gaspol;
  • mgr Kamil Dolata, Gaspol.
  • Andrzej Chodacz – kierownik programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.
 
Efektywne zarządzanie energią i umiejętne wykorzystanie jej odnawialnych źródeł pozwala na rozwój regionów i poprawę jakości życia mieszkańców. Chcemy pokazać, jak skutecznie inwestować w proekologiczne rozwiązania, żeby przynosiło to realne korzyści. Warsztaty Dobrego Klimatu to doskonałe źródło wiedzy i narzędzie do realizacji tych celów” – przekonuje Andrzej Chodacz, Kierownik programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.
 
Pierwsze, inauguracyjne warsztaty odbędą się 22 lutego br. na Podlasiu w Zespole Szkół w Drohiczynie przy ulicy Warszawskiej 51, w godzinach od 10:00 do 15:30. Patronat nad spotkaniem objął Burmistrz Gminy Drohiczyn. Na wybór ostatniego miejsca, zamykającego cykl pięciu warsztatów, będą mieli wpływ internauci, którzy za pośrednictwem strony www.kibicujklimatowi.pl mogą głosować na gminę, która ich zdaniem najbardziej dba o dobry klimat. Miejscowości z największą liczbą głosów będą brane pod uwagę przy wyborze miejsca, w którym odbędą się ostatnie warsztaty.
 
Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną także założenia ogłoszonego w styczniu br. konkursu na „Gminę przyszłości”. Konkurs skierowany jest do gmin inwestujących w proekologiczne rozwiązania energetyczne oraz dbających
o zrównoważony rozwój społeczności lokalnych. Nagrodzone projekty zostaną następnie opublikowane w formie rankingu „Dobrych praktyk”, prezentującego godne naśladowania działania polskich gmin na rzecz poprawy klimatu oraz rozwoju regionu
i zamieszkującej go społeczności.
Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Gminy przyszłości” oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. zestaw kolektorów słonecznych). Informacje nt. konkursu dostępne są na stronie www.kibicujklimatowi.pl.
 
Ogólnopolski Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi” – celem programu jest edukacja polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Zadaniem programu jest również aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów. Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.
 
 
Patroni instytucjonalni programu:
- Ministerstwo Gospodarki (MG);
- Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE);
- Związek Powiatów Polskich (ZPP);
- Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW);
- Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP).
 
Patroni „Warsztatów Dobrego Klimatu” i Konkursu „Gmina przyszłości”:
- Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej (PTES);
- Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO);
- TVP INFO;
- Puls Biznesu.
 
Patroni medialni programu:
- TV Silesia;
- Czysta Energia;
- Przegląd Komunalny;
- Naszemiasto.pl;
- E-petrol.pl;
- Energieodnawialne.pl;
- Ogrzewnnictwo.pl.
 
Inicjatorem programu jest firma Gaspol S.A.
 
Źródło: On Board PR