Rząd jest w trakcie przekazywania prawie 5 tys. hektarów gruntów Agencji Mienia Wojskowego samorządom różnego szczebla na zakładanie lotnisk cywilnych. Są to skomplikowane procedury, setki działek zmieniają swój status prawny, przy zaangażowaniu trzech Ministerstw: Obrony Narodowej, Skarbu Państwa i Infrastruktury – mówił wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz podczas III Międzynarodowej Konferencji „Lotnisko 2010”, która odbyła się w połowie lutego w Warszawie. Wyjaśnił także, iż projekt Prawa lotniczego, który jest przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie, został skierowany do podkomisji nadzwyczajnej, która ma rozpatrzyć ten projekt z uwzględnieniem poprawki przygotowanej przez rząd.

Wiceminister mówił również o prowadzonych, na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury, pracach analitycznych dotyczących Lotniska Centralnego dla Polski. - Studium nie dotyczy budowy Centralnego Lotniska, ale zbadania, czy jest możliwa budowa takiego portu. Badamy warianty, badamy rynek. Inwestycja pochłonęłaby przecież nawet kilkanaście mld złotych.
 
 
 

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury