Im starsze tym…cenniejsze

(Rynek w Krakowie)

(Rynek w Krakowie)

Zamki, dwory, pałace, kościoły, ratusze stanowią nie tylko wartość historyczną, ale również finansową. 130 kościołów oraz ponad 200 zespołów klasztornych i domów zakonnych w samym tylko Krakowie eksperci wycenili na ok. 10mld zł. Obiekty zgromadzone na Wzgórzu Wawelskim, w tym najcenniejsze: Zamek i Katedra zdaniem rzeczoznawców są warte tyle ile, łącznie wszystkie krakowskie hotele (sam Wawel – 4mld zł.).

Biorąc pod uwagę fakt, że 13 obiektów w Polsce wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości (UNESCO), to mamy do czynienia z bezcennym dobrem.

Pieniądze na ratunek

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej remonty, rekonstrukcje i rewaloryzacja zabytkowych obiektów z budżetu miast było niemal niemożliwe.

Z powodu problemów finansowych prace ciągnęły się nawet dziesiątki lat. Zdarzało się, że zanim skończył się remont, obiekt trzeba było od początku odnawiać. Dzięki unijnym pieniądzom, najcenniejsze obiekty w Polsce odzyskują swoją urodę i piękno. Zabytki traktowane są priorytetowo na liście obiektów, które otrzymają fundusze z Unii, ale pomoc finansową mogą pozyskać nie tylko znane i podziwiane obiekty. Wiele starych kamienic ma szansę na gruntowną renowację dzięki unijnym pieniądzom oraz rządowym dopłatom do kredytów przeznaczonym na remonty.

W Polsce kilka tysięcy starych, nierzadko zabytkowych budynków wymaga prac renowacyjnych – mówi Maciej Iwaniec z firmy BaumitKażde tego typu przedsięwzięcie wymaga indywidualnego podejścia wykonawcy oraz wykorzystania najlepszej jakości materiałów budowlanych.

(Centrum Kultury Zamek, Leśnica k. Wrocławia)

(Centrum Kultury Zamek, Leśnica k. Wrocławia)

Polskie zabytki na liście UNESCO:

1. Stare Miasto w Krakowie,

2. Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce,

3. Były Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau,

4. Białowieski Park Narodowy – (wspólnie z Białorusią),

5. Stare Miasto w Warszawie,

6. Stare Miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej,

7. Średniowieczny zespół miejski Torunia,

8. Zamek Krzyżacki w Malborku,

9. Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w.,

10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy,

11. Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia – Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa,

12. Park Mużakowski nad rzeką Nysą (wspólnie z Niemcami),

13. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu.

 

Źródło: dom.pl