Na inne wyzwania zwróciła wczoraj uwagę agencja Moody’s. Ma obawy, czy brytyjskie banki będą w stanie zrefinansować ok. pół biliona dolarów obligacji zabezpieczonych przez kredyty hipoteczne. Chodzi o papiery, które są przedmiotem programów pomocowych, których rząd nie chce wydłużać poza 2012 r. i 2014 r. Pozwalały one na wymianę „trefnych” obligacji na papiery skarbowe. Od połowy 2009 r. bankom udało się sprzedać instrumenty finansowe zabezpieczone kredytami hipotecznymi za 16 mld USD. Trudności z refinansowaniem musiałyby się przełożyć na pogorszenie dostępności kredytów hipotecznych.

Tymczasem z informacji największego serwisu internetowego na Wyspach, Rightmove, wynika, że w lutym ofertowe ceny domów osiągnęły rekordowy poziom. To efekt niskiej podaży.

ZWRÓĆ  UWAGĘ:


W lutym ceny ofertowe domów w Wielkiej Brytanii podskoczyły o 3,2% i osiągnęły najwyższy poziom w historii (sięga ona 2002 r.), do czego przyczyniła się bardzo mała podaż.

Czy styczniowy wzrost płac w Polsce będzie w stanie zrekompensować zmiany cen w gospodarce.

Jak zmieni się w Polsce fundusz płac, będący wypadkową zmian płac i zatrudnienia.

Rynek dnia-Złoty


Warunki na rynku złotego w dalszym ciągu są korzystne dla osób regulujących walutowe zobowiązania kredytowe. Od kilku miesięcy trwa konsolidacja, którą dla kursu CHF/PLN wyznaczają z grubsza przedziały 2,69 zł i 2,85 zł. Teraz jesteśmy bliżej dolne granicy tej strefy, co każe liczyć się z ograniczonym potencjałem spadkowym franka szwajcarskiego. Obecna sytuacja raczej zachęca do jego kupna niż sprzedaży. Natomiast pary walutowe z dolarem i euro z uwagi na znaczące zmiany EUR/USD w ostatnich tygodniach podlegają większej zmienności. Tu wciąż większej atrakcyjności można byłoby upatrywać w amerykańskim niż europejskim pieniądzu.

Uzasadnione wydaje się określanie przyszłości złotego w oparciu o postrzeganie ryzyka przez globalnych inwestorów i tym samym o zachowanie giełd. Kontynuacja zniżek cen akcji wywierałaby zapewne mocniejszą presję na spadek wartości naszej waluty niż dotąd.Katarzyna Siwek
Home Broker

js

inwestycje.pl