Home Broker już teraz jest największą firmą pośrednictwa na rynku nieruchomości. Właśnie otwiera kolejną, 21. placówkę. W oddziałach firmy pracuje obecnie 300 doradców specjalizujących się w rynku nieruchomości i 115 doradców finansowych.

Przejęcie sieci sprzedaży Finamo spowoduje podwojenie zarówno liczby oddziałów, jak liczby doradców finansowych. – Zapotrzebowanie na naszą usługę gwałtownie wzrosło w ostatnim roku. Z tygodnia na tydzień przybywa nam klientów. Dlatego postanowiliśmy skokowo powiększyć sieć sprzedaży, aby nie tracić czasu i wykorzystać obecną sytuację do dalszego zwiększenia udziału w rynku – mówi Damian Milibrand, prezes Home Broker. W wyniku tej transakcji Home Broker umocni swoją pozycję największego gracza na rynku obrotu nieruchomościami. - Z 40 placówkami i ponad 600 doradcami obsługującymi klienta zyskamy jeszcze większą przewagę nad konkurencją – dodaje Damian Milibrand.

Jednym z powodów zakupu sieci sprzedaży Finamo jest też lokalizacja placówek, jakie otworzył ten pośrednik. – W wyniku transakcji nabycia Finamo uzyskamy dodatkowe  oddziały umiejscowione w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Chcemy, aby właśnie w takich miejscach byli obsługiwani nasi klienci – informuje Damian Milibrand. – Wybór prestiżowych lokalizacji to jednocześnie element ciągłego podnoszenia wartości marki Home Broker – dodaje. Miasta, w których Home Broker szczególnie zyska dzięki przejęciu prestiżowo zlokalizowany placówek, to Toruń, Gdynia czy Bydgoszcz.

W placówkach Home Broker klienci obsługiwani są w unikalny sposób. Każdy z nich otrzymuje dwóch opiekunów – specjalistę do spraw rynku nieruchomości oraz doradcę finansowego. Ich wiedza przenika się i uzupełnia. Na usługę składa się m.in. analiza potrzeb i przygotowanie oferty nieruchomości, analiza sytuacji finansowej, wybór finansowania, rachunek ekonomiczny całej inwestycji oraz obsługa prawna transakcji. W jednym miejscu klient może kupić mieszkanie idealnie dopasowane do swoich potrzeb, uzyskać najkorzystniejszy kredyt na sfinansowanie transakcji, a także ubezpieczyć lokal. Home Broker jest niezależną instytucją, nie należy do żadnego podmiotu będącego dostawcą produktów finansowych.

Home Broker nie poprzestaje na przejęciu sieci sprzedaży Finamo. – Będziemy się nadal rozwijać. Nasza strategia na najbliższe lata przewiduje dalszy wzrost organiczny. Nie wykluczamy jednocześnie kolejnych przejęć. Jesteśmy dziś bogatsi o wiedzę w zakresie przeprowadzania takich transakcji – zapowiada prezes Home Broker.

Transakcja miała formę gotówkową z opcją na udział we wzroście wartości połączonego przedsięwzięcia dla akcjonariuszy Finamo.

Home Broker S.A.

kg

inwestycje.pl