11. kolejny miesiąc w Stanach Zjednoczonych liczba zajęć domów w efekcie niespłacenia kredytów hipotecznych przekraczała w 300 tys. Dokładnie było to w styczniu 315,7 tys., czyli 15% więcej niż rok  wcześniej i 10% mniej niż w grudniu 2009 r. Duża liczba takich zdarzeń wywiera presję na ceny domów i w efekcie oddala perspektywę uzdrowienia sytuacji na rynku nieruchomości. Co gorsza, eksperci liczą się z tym, że w kolejnych miesiącach zajęć domów może być jeszcze więcej. Będzie się do tego przyczyniać polityka banków przejmujących nieruchomości od opóźniających się z obsługą kredytów hipotecznych. Sprzyja temu wysoki odsetek domów, których wartość jest niższa od zaciągniętego na jego kupno zobowiązania.

Przez ostatnie dni nie mieliśmy zbyt wielu istotnych publikacji gospodarczych. Tym większe znaczenie będą miały dane o sprzedaży detalicznej w USA w styczniu. Równocześnie inwestorzy są bardzo wyczuleni na wszelkie doniesienia związane z kondycją konsumentów i ich skłonnością do wydawania pieniędzy, od których zależą skala i tempo ożywienia gospodarczego.

ZWRÓĆ  UWAGĘ:

Wyjątkowo niska aktywność sprzedających na brytyjskim rynku nieruchomości każe z rezerwą patrzeć na zwyżkę cen domów, jaka następuje w ostatnim czasie.

Wciąż duża liczba zajmowanych przez banki domów  w USA wywiera presję na ich ceny na rynku wtórnym.

W styczniu inflacja CPI w Szwajcarii przyspieszyła do 1% wobec oczekiwanych 0,6%
Rynek dnia-Akcje deweloperów.

Około 6% traci w tym miesiącu WIG-Deweloperzy. To plasuje go w środku stawki. Najsłabiej wypadają akcje banków, które poszły w dół o około 8%. Natomiast w zestawieniu stóp zwrotu od końca 2009 r. papiery deweloperów w dalszym ciągu wypadają najgorzej. Notują stratę około 14%.

Na słabą postawę tej branży wpływ ma w największym stopniu najbardziej znacząca w indeksie spółka, czyli GTC. W jej przypadku tegoroczne straty zbliżają się do 20%. Zupełnie inaczej natomiast prezentują się papiery z segmentu mieszkaniowego. Dom Development traci niewiele więcej niż cały rynek, a J.W. Construction wyraźnie mniej. Takie rozwarstwienie przekonuje o znaczącym wpływie zewnętrznych czynników na postawę walorów deweloperów. Kursy największych spółek wykazują znaczącą korelację z notowaniami ich odpowiedników ze świata.


Katarzyna Siwek
Home Broker

js
.