Echo Investment jest właścicielem działki przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie. Obecnie ten teren to zdewastowana działka zabudowana starymi, nieużywanymi budynkami magazynowymi i przemysłowymi. Spółka, w ramach zagospodarowania terenu, planuje wybudować zespół kameralnych willi miejskich. Projekt zakłada realizację siedmiu 1- i 2-piętrowych budynków, w których łącznie powstanie 45 apartamentów.
 
Opracowywany plan miejscowy „Bulwary Wisły”, którym objęta jest ww. działka, w obecnej wersji nie pozwala firmie Echo Investment na realizację inwestycji w proponowanym kształcie. Założenia planu dopuszczają zabudowę jedynie części działki, pozostałą część przeznaczając pod tereny zielone.
 
Do realizacji planu „Bulwary Wisły” w proponowanej wersji konieczne byłoby odkupienie terenu od właściciela (Echo Investment) – pod warunkiem uzyskania jego zgody – a także poniesienie nakładów na projektowanie, urządzenie i późniejsze utrzymanie terenów zielonych. Miasto nie dysponuje środkami na takie przedsięwzięcie, nie ma też możliwości prawnych pozwalających na wywłaszczenie terenu, w związku z czym plan nie będzie mógł być wykonany.
 
Przedstawiciele Echo Investment złożyli na ręce wiceprezydenta miasta Krakowa Kazimierza Bujakowskiego propozycję uwzględnienia zmiany przeznaczenia wzmiankowanego terenu przy ul. Czarodziejskiej. Spółka, w ramach realizacji swojej inwestycji, zajęłaby się również uporządkowaniem i urządzeniem sąsiadujących z działką terenów miejskich. Takie rozwiązanie pozwoli na istotne, blisko 1,5-hektarowe powiększenie istniejącego Parku Dębnickiego.
 
Według Piotra Laszkiewicza, dyrektora działu projektów mieszkaniowych Echo Investment, przyjęcie propozycji spółki to najlepsza z możliwych opcji – korzystna dla miasta, inwestora i przede wszystkim mieszkańców Dębnik i całego Krakowa. Obecny plan zagospodarowania „Bulwary Wisły” utrwali tylko istniejący stan rzeczy na naszej działce – szpecące i niszczejące baraki pozostaną tam na kolejne lata. Alternatywa, jaką jest zamiana działek, jest mało realna i również bardzo dla miasta kosztowna. Nasza propozycja pozwala na szybkie zagospodarowanie niszczejącego terenu w sposób, który uatrakcyjni i podniesie jego wartość urbanistyczną i architektoniczną. Dodatkowe nakłady na powiększenie parku to wkład, jaki zobowiązaliśmy się wnieść w rozwój dzielnicy. Przyjęcie naszej oferty rozwiązuje trzy istotne problemy: Echo będzie mogło realizować swoje zamierzenie inwestycyjne, mieszkańcy – w miejscu starych niszczejących baraków – zyskają nową, przyjazną jakość architektoniczną i estetyczną, miasto – a więc wszyscy mieszkańcy Krakowa – bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów otrzyma 1,5 hektara parku, który utworzy integralną całość z istniejącym Parkiem Dębnickim i z pewnością stanie się jednym z najpiękniejszych terenów rekreacyjnych w Krakowie – powiedział Piotr Laszkiewicz.
 
 

 

Źródło: „Krakowski Rynek Nieruchomości"