Warto w tym miejscu wspomnieć, że Strategia Mieszkalnictwa, zwana również Polityką Mieszkaniową, to dokument, który oprócz uwzględnienia bieżących potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności umożliwia także prowadzenie systematycznych analiz i dokonywanie ocen stanu istniejącego, rozpoznawania zadań, które trzeba przedsięwziąć dla poprawy mieszkalnictwa oraz określanie dostępnych środków i możliwości.

Tworząc i wdrażając w życie takie dokumenty planistyczne jakimi są Strategie Mieszkaniowe, należy uwzględniać każdorazowo  różne przepisy, nie omijając przy tym tych, które z pozoru nie mają z mieszkalnictwem bezpośredniego związku, dlatego też utworzenie tego typu dokumentów przysparza wiele trudności i jest niezmiernie czasochłonne. Wszelkie decyzje dotyczące określenia kierunków rozwoju mieszkalnictwa jak i podejmowanych w tej mierze działań muszą opierać się nie tylko bowiem na dobrym rozeznaniu lokalnej sytuacji mieszkaniowej i rynku mieszkaniowego, ale również powinny uwzględniać szeroko rozumiany aspekt społeczno – ekonomiczny” – mówi Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.

Źródło: Instytut Gospodarki Nieruchomościami