Do otrzymania rekompensaty uprawnieni są właściciele nieruchomości, którzy w dniu 1 września 1939 roku byli obywatelami polskimi i zamieszkiwali na terenach wschodnich Polski, a następnie opuścili to terytorium i posiadają obywatelstwo polskie, a także ich spadkobiercy posiadający obywatelstwo polskie. Uprawnienia do potwierdzania praw do nieruchomości pozostawionych poza Polską mają wojewodowie. Dotychczas z Funduszu Rekompensacyjnego wypłacono ponad 24 tysiące rekompensat wartych ponad miliard złotych.

IAR

js

inwestycje.pl