Wealth Solutions – Kapitał Ziemski to koncepcja wspólnej inwestycji w ziemię rolną realizowana w formie spółki powołanej specjalnie w tym celu. Strategia inwestycyjna zakłada, w perspektywie 3 lat, odrolnienie, a następnie podział nieruchomości na działki przeznaczone pod indywidualne budownictwo. Po tym okresie nastąpi sprzedaż działek i podział zysku pomiędzy Inwestorów. Przedmiotem inwestycji są przede wszystkim nieruchomości zlokalizowane w odległości 20-50 kilometrów od Warszawy.

– Dostęp do nieruchomości wyselekcjonowanych przez ekspertów oraz wykorzystanie efektu skali - a więc możliwość zakupu gruntów o wartości przekraczającej indywidualne oszczędności - to dwie istotne zalety naszej propozycji inwestycyjnej.

Dzięki nim inwestorzy mogą liczyć na atrakcyjne stopy zwrotu  – mówi Maciej Kossowski, Prezes Wealth Solutions S.A.

W ubiegłym roku Wealth Solutions uruchomiła pierwszą edycję Kapitału Ziemskiego, w której pozozyskane zostały aktywa w wysokości 2,7 mln zł. Większość tych środków została już zainwestowana w działki o łącznej powierzchni ponad 4 hektarów, których szacowana wartość rynkowa już teraz wynosi między 3,2 a 6,2 mln zł. - Wzrost wyceny w porównaniu do cen zakupu wynika jedynie z przekształceń nieruchomości. Dodatkowo, w perspektywie kilku lat, oczekujemy wzrostu cen na rynku gruntów – mówi Wojciech Stankiewicz, Prezes Zarządu Wealth Solutions – Kapitał Ziemski Sp. z.o.o.

- Mamy aktualnie do czynienia z rynkiem na którym kupujący ma bardzo silną pozycję. Dysponując kapitałem jesteśmy w stanie kupić nieruchomości po bardzo atrakcyjnych cenach. Zanim jednak dojdzie do transakcji przeprowadzamy rygorystyczny proces selekcji. Oglądamy dziesiątki działek miesięcznie, by wybrać dla naszych Inwestorów tylko te najlepsze  – mówi Justyna Kaniewska, pełnomocnik zarządu Wealth Solutions – Kapitał Ziemski Sp. z o.o.

Wealth Solutions

inwestycje.pl