Mimo tego, że wczoraj nie pracowały amerykańskie rynki finansowe, to mieliśmy na nich symboliczne wydarzenie. Po raz pierwszy od 27 listopada 2009 r. podniósł się spread na obligacjach korporacyjnych, czyli różnica między ich rentownością a dochodowością papierów skarbowych. Był to minimalny ruch, o 1 pkt bazowy, do 161 pkt. Spadkowa seria rozpoczynała się z poziomu 191 pkt bazowych. Specjaliści upatrują przyczyny wzrostu spreadu w rosnących potrzebach pożyczkowych przedsiębiorstw na świecie, które potrzebują w tym roku zrefinansować długi o wartości 2 bln USD.

Dziś nastroje na rynkach Starego Kontynentu kształtować w dużym stopniu będzie przedpołudniowa publikacja styczniowego indeksu zaufania niemieckich inwestorów i analityków ZEW. Dla nas ważne będą wiadomości o płacach i zatrudnieniu w grudniu.

Zwróć uwagę:


Ceny, jakich żądają sprzedający nieruchomości w Wielkiej Brytanii, wzrosły w styczniu o 4,1% w porównaniu z tym samym miesiącem 2009 r., ale nastąpiło to przy niewielkiej podaży.

Czy nominalny wzrost płac w Polsce będzie w stanie zrekompensować spadek zatrudnienia i nie dopuścić do obniżenia się nominalnego funduszu płac.

Czy styczeń przyniesie dalszą poprawę nastrojów na amerykańskim rynku nieruchomości, obrazowaną indeksem NAHB.

Rynek dnia-Akcje deweloperów

Akcje deweloperów notowanych na warszawskim parkiecie nie dotrzymują w ostatnich tygodniach kroku innym branżom. W dużej mierze jest to pochodną szczególnego zainteresowania inwestorów największymi spółkami. Jednocześnie papiery deweloperów są ofiarą własnego sukcesu—wcześniej urosły tak mocno, że teraz nie ma na nie aż tak wielu chętnych. W tym roku gorzej od nich wypadają jedynie spółki informatyczne.

Czołowi przedstawiciele branży deweloperskiej na giełdzie wypadają w tym roku bardzo zróżnicowanie. Dom Development jest ok. 2% pod kreską, Marvipol zniżkuje o ok. 4%, ale J.W. Construction zyskuje ok. 8%. Na obrazie WIG-Deweloperzy ciąży ok. 4-proc. spadek walorów GTC, reprezentującego komercyjną, a nie mieszkaniową, sferę działalności. Jego rywal, Echo, natomiast idzie w górę o ok. 2%.

Prawie nie zmienia się kurs lidera ubiegłorocznych zwyżek na naszym parkiecie (ponad 700%), jakim był Immoeast. Traci inny zagraniczny reprezentant branży, Ronson. Podobnie jest z Warimpexem.

Katarzyna Siwek
Home Broker

js


Źródło: inwestycje.pl