W ustawie tej :
 
1) istotna zmiana dotyczy kredytobiorców, członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy do końca 2012 r. podejmą decyzję o jednorazowej spłacie zadłużenia na preferencyjnych warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy; dla tych kredytobiorców zmniejsza się o 50 proc. zadłużenie wobec banku z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, stanowiących podstawę do zastosowania ww. Przepisów;

2) ustawa daje także spółdzielniom mieszkaniowym, a nie tylko członkom spółdzielni – jak to miało miejsce dotychczas – możliwość dokonywania spłaty zadłużenia na ww. preferencyjnych warunkach, pod warunkiem podjęcia uchwały walnego zgromadzenia wyrażającej zgodę na przejściową spłatę zadłużenia za członków;
 
3) uregulowana została sytuacja, w której po dwudziestoletnim okresie systematycznej i terminowej spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 10a ustawy, niektórym kredytobiorcom pozostanie jeszcze do spłaty zadłużenie wobec banku z tytułu kredytu (kapitału);

4) wprowadzono zapis, zgodnie z którym kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wobec których przed dniem wejścia w życie noweli ustawy prowadzone było bezskuteczne postępowanie egzekucyjne, całkowicie umarza się zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek.
 
 

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury