Z informacji banku wynika, że w I kwartale 2010 r. cena metra kwadratowego mieszkań dofinansowywanych w ramach programu Rodzina na swoim nie może przekroczyć: np. w województwie mazowieckim 5 tys. 539,31 zł, w wielkopolskim 4 tys. 510,1 zł, w śląskim 4 tys. 601,8 zł. Najniższą cenę metra ustalono dla województwa świętokrzyskiego i wynosi ona 2 tys. 849,6 zł. Zmieni się jedynie wysokość limitu w Pomorskiem. Maksymalna cena mkw. wyniesie teraz 5 tys. 438,3 zł (w IV kwartale 2009 r. było to 5 tys. 83,4 zł).

Dla miast wojewódzkich ceny metra kwadratowego ustalane są osobno. W I kwartale 2010 roku również nie zmienią się one w 15 miastach, a wzrosną w Gdańsku. I tak np. w Warszawie będzie to 7 tys. 699,58 zł, w Poznaniu 7 tys. 63 zł, w Katowicach 5 tys. 203,1 zł, w Olsztynie 6 tys. 474,3 zł, w Łodzi 6 tys. 43,8 zł. Natomiast w Gdańsku cena wyniesie 6 tys. 487,6 zł (w IV kwartale 2009 r. było to 5 tys. 744,2 zł.).

Na czym polega Rodzina na Swoim? Pomoc państwa polega na spłacie przez 8 lat, ze środków budżetowych, części raty kredytu zaciągniętego w złotówkach na zakup mieszkania. Takich kredytów z dopłatami udzielają banki, które podpisały odpowiednią umowę z BGK. Są to m.in.: PKO BP, PEKAO S.A., Bank Pocztowy, Alior Bank S.A., Bank Zachodni WBK, Lukas Bank S.A.

Kredyt może być zaciągnięty przez osobę samotnie wychowującą dziecko lub małżonków nabywających mieszkanie. Gdyby jednak nie mieli oni zdolności kredytowej, to do kredytu mogą przystąpić np. członkowie ich rodziny.

Maksymalna powierzchnia mieszkania dofinansowanego z budżetu w ramach programu nie może przekraczać 75 m kwadratowych. Gdy jest to dom, to jego powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 140 m kwadratowych. Cena metra takiego mieszkania lub domu nie może być wyższa od ceny ustalanej co kwartał przez rząd dla poszczególnych miast i województw.

 

Źródło: money.pl