Kolejną nowelę ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwalono 18 grudnia. Przed Bożym Narodzeniem podpisał ją prezydent RP, wejdzie w życie 30 grudnia. Publikacja w Dzienniku Ustaw powinna nastąpić w najbliższych dniach.

Zgodnie z nowelizacją z 18 grudnia osoba, która chce się stać właścicielem lokalu (lokatorskiego, własnościowego), musi złożyć – tak jak obecnie – wniosek do spółdzielni.

(Jak przekształcić lokal - nowelizacja ustawy)

(Jak przekształcić lokal - nowelizacja ustawy)

Nowelizacja przewiduje, że władze spółdzielni będą mieć sześć miesięcy (a nie jak dotychczas trzy miesiące) od daty złożenia wniosku na zmianę statusu mieszkania lokatorskiego lub własnościowego w pełną własność, pod warunkiem że stan prawny gruntu pod blokiem jest uregulowany – podaje dziennik.

Posiadacz mieszkania lokatorskiego oraz własnościowego musi:

  • spłacić zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie oraz związane z budową lokalu
  • zapłacić kwotę będącą odpowiednikiem nominalnej wartości kredytu lub dotacji w części przypadającej na dany lokal (jeżeli spółdzielnia z nich korzystała).
  • pokryć koszt wynagrodzenia notariusza. Jest to 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2010 r. 329 zł.

Notariusze pobierają także opłatę za wypis aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę). Założenie księgi wieczystej kosztuje 60 zł, a wpis prawa własności 200 zł. Te sumy także trzeba przekazać notariuszowi – podsumowuje Rzeczpospolita.

Źródło: Rzeczpospolita