Agencja Mienia Wojskowego sprzedała położony w Poznaniu przy ul. Lechickiej Fort VI inwestorowi z Krakowa. Cena nominalna wyniosła 2,55 mln zł, jednak z uwagi na fakt, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, nabywcy przysługuje obligatoryjna 50-procentowa bonifikata. Przedstawiona przez inwestora koncepcja zagospodarowania fortu uzyskała akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i ma obejmować trzy funkcje: edukacyjną, turystyczną oraz konferencyjno-szkoleniową. Nowy właściciel planuje zakończyć prace związane z rewitalizacją położonego na 10-hektarowej działce obiektu do 2014 r.

Źródło:
Fort VI sprzedany