A przy okazji – kolejny dowód na to, że stosowanie rozwiązań ekologicznych nie musi odbywać się kosztem walorów estetycznych budynku.


Kuggen – bo tak będzie się nazywać się biurowiec – znalazł się wśród projektów, które organizatorzy World Architecture Festival w Barcelonie uznali za najbardziej odpowiadające tegorocznemu hasłu „Less does More”. Wcześniej zaś został nagrodzony na międzynarodowych targach Mipim.Projektanci musieli uwzględnić dwa podstawowe wymogi: po pierwsze, Kuggen ma być przede wszystkim miejscem spotkań – zarówno oficjalnych i biznesowych, jak i nieformalnych; po drugie – ma być budynkiem ekologicznym, o niskim zużyciu energii, co w szwedzkich warunkach nie jest wcale łatwe.

Znakiem rozpoznawczym budynku, który stanie nabrzeżu, na terenie kampusu uniwersyteckiego, będą czerwone, pokryte ząbkowatym wzorem elewacje i okrągły rzut. Zewnętrzną powłokę biurowca tworzyć będą przesłony w sześciu różnych odcieniach czerwieni i jednego – zieleni, zrobione ze szkliwionej terakoty. Okrągły rzut budynku ma zoptymalizować stosunek powierzchni jego elewacji i powierzchni użytkowej. Kondygnacje powstały poprzez zestawienie powtarzalnych modułów biurowych, przy czym na każdej kolejnej umieszczono o dwie jednostki więcej. W efekcie obrys pięter stopniowo wzrasta ku górze, co umożliwia naturalne zacienienie okien biur na niższych poziomach.


Centralny punkt każdego kolejnego piętra będzie przesunięty w stronę południową, żeby maksymalnie wydłużyć rzucany przez nie cień. Dodatkowym elementem chroniącym przez ostrym słońcem ma być ruchomy ekran słoneczny dwóch najwyższych kondygnacji. Można go będzie przesuwać w dowolne miejsce, umożliwiając zacienienie odpowiedniego fragmentu budynku. Zewnętrzna strona ekranu pokryta będzie ogniwami fotowoltaicznymi. Na dachu zaś znajdą się kolektory słoneczne, produkujące energię służącą do ogrzewania wody. Trójkątne okna mają umożliwić dostęp dziennego światła w głąb budynku.

Rezultatem zastosowania wszystkich tych proekologicznych rozwiązań, będzie zredukowanie zapotrzebowania na energię do 60 kW/m2 w ciągu roku. W środku mają być przy tym zapewnione komfortowe warunki (w indywidualnych biurach temperatura może wynosić od 22-26 stopni Celsjusza).


Wewnątrz budynku znajdą się 192 moduły biurowe umieszczone wokół otwartej, centralnej przestrzeni. ich użytkownikami będą pracownicy naukowi uniwersytetu Chalmers, którzy zaczynają prowadzić własne firmy. Połączenie środowiska akademickiego z rynkiem (na terenie kampusu znajduje się również centrum badawcze uniwersytetu) dodatkowo podkreśla sąsiedztwo siedzib firm działających w branży technologicznej, min. Ericssona.

Źródło: Sztuka-Architektury.pl