Mieszkanie może być wykupione dokładnie za taką kwotę, za jaką zostało wybudowane. Aby wykupić takie mieszkanie lokatorzy będą musieli spłacić ciążące na nim zadłużenie. Spółdzielnia natomiast musi rzetelnie wyliczyć kwoty i rozliczyć się z budżetem państwa. Przekształcenie w odrębną własność odbywa się na wniosek członka spółdzielni, który ma prawo do mieszkania lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego. Nowelizacja przygotowała też rozwiązanie na wypadek, gdy nie można przenieść prawa własności na lokatora ze względu na nieuregulowaną kwestię gruntu, na której stoi budynek.

Minister Styczeń mówi, że do końca 2012 roku spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu będzie można przekształcić w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że z nowelizacji ustawy może skorzystać około 400 tysięcy członków spółdzielni. Nowelizowana ustawa pochodzi z 2007 roku. Sejm musiał ją zmienić po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał przepisy umożliwiające wykup mieszkań "za symboliczną złotówkę" za niezgodne z konstytucją.

IAR

js