W październiku wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych wzrosła o 3 mld 377,9 mln zł.

Wartość kredytów w walutach w listopadzie spadła miesiąc do miesiąca o 2 mld 620,9 mln zł po wzroście o 1 mld 352,5 mln zł w październiku.

Wartość kredytów w złotych w listopadzie wzrosła miesiąc do miesiąca o 1 mld 734,9 mln zł po wzroście o 2 mld 25,3 mln zł w październiku.

        PLN    WALUTY   OGÓŁEM
(w mln zł)
listopad 78.634,4 139.616,6 218.250,9
październik 76.899,5 142.236,9 219.136,4
wrzesień 74.874,2 140.884,4 215.758,5
sierpień 72.870,5 135.602,1 208.472,5
Źródło: PAP