W ustawie znalazł się zapis, że spółdzielnia mieszkaniowa nie może osiągać zysków kosztem swoich członków - poinformował poseł Grzegorz Tobiszowski. Dzięki niemu, bez dodatkowych opłat, będzie można przekształcić mieszkania lokatorskie czy spółdzielcze własnościowe. Przekształcenie w odrębną własność odbywa się na wniosek członka spółdzielni, który ma prawo do mieszkania lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego. Poseł Tobiszowski dodał, że członek spółdzielni powinien też spłacić wszelkie zobowiązania, w tym wywiązać się ze spłat związanych z kredytem na budowę mieszkania.

Spółdzielnia ma 6 miesięcy na podpisanie odpowiedniego aktu notarialnego, a jeśli powstają jakieś wątpliwości, spółdzielca może zwrócić się na drogę sądową.

Wprowadzono zapis zwalniający w takich przypadkach spółdzielcę z opłat sądowych. Ustawa ma wejść w życie 30 grudnia tego roku. Sejm musiał zmienić ustawę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał przepisy umożliwiające tak zwany wykup mieszkań "za symboliczną złotówkę" za niezgodne z konstytucją. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

IAR
inwestycje.pl