W 2010 r. kwota dotacji z budżetu państwa na modernizację dworców kolejowych wyniesie 103 mln zł. Program inwestycyjny obejmuje 33 dworce kolejowe w całym kraju. Prace budowlane rozpoczną się na tych dworcach w pierwszej połowie 2010 r. Ponadto do 2012 r. trzy dworce będą modernizowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Kraków Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna). Oprócz tego PKP SA współpracuje z dużymi firmami deweloperskimi przy rozbudowie dworców w Katowicach, Poznaniu oraz Warszawie (Warszawa Zachodnia). Wartość inwestycji przygotowywanych wspólnie z deweloperami wynosi ponad 2 mld zł – podaje Ministerstwo Infrastruktury. Obecnie PKP SA prowadzi proces inwestycyjny na prawie czterdziestu dworcach kolejowych. Do 2012 r. swoje funkcje, wygląd i dostępność dla pasażerów zmieni wiele dworców w różnych regionach Polski. Jest to największa modernizacja polskich dworców kolejowych od 30 lat. Do 2012 r. PKP SA wyda na ten cel fundusze o wartości ponad 670 mln zł.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury 18.12.2009,   21.12.2009