Zysk operacyjny grupy prognozowany jest na ok. 114,0 mln zł w 2009 r. wobec ubiegłorocznych 55,5 mln zł, podano także.

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej HBP na rok 2009 oszacowana została na podstawie kontraktów, które Grupa posiada już w swoim portfelu zamówień oraz na podstawie kontraktów planowanych do pozyskania i realizacji w 2009 roku - głosi komunikat.

Przewiduje się, że największy udział w skonsolidowanych przychodach stanowić będą przychody uzyskiwane z rynku ochrony środowiska - 61%, następnie z rynku budownictwa specjalistycznego (w tym głównie projekty infrastrukturalne - budowa stadionów w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie oraz budowa sortowni odpadów w Gdańsku) - 30%, z obszaru budownictwa mieszkaniowego - 5% oraz z rynku instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw - 4% - czytamy dalej.

Spółka podkreśla, że prognozowane przychody z realizacji kontraktów dotyczących budowy stadionów w Gdańsku i Warszawie ujęte zostały tylko szacunkowo, gdyż dokładny ich poziom będzie znany po podpisaniu szczegółowych umów z podwykonawcami. W założeniach na 2009 rok uwzględniono wpływ realizacji inwestycji pod nazwą Górecka Projekt, poinformowano także.

W prognozie wyników finansowych założono, że w roku 2009 nie wystąpią istotne zmiany, mające negatywny wpływ na rynek, na którym Grupa HBP prowadzi działalność. Na potrzeby prognozy ustalono, iż kursy walut będą stałe w całym okresie prognozy, zaś ich poziom będzie równy średniemu kursowi Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku. Ujęte zatem w prognozie kursy walut prezentują się następująco:
- 1 EUR = 4,1724 PLN;
- 1 USD = 2,9618 PLN;
- 1 CAD = 2,4307 PLN
- napisano w komunikacie.

Hydrobudowa poinformowała, że prognoza na 2009 rok sporządzona jest z uwzględnieniem nowej zasady rozpoznawania przychodów, która polega na identyfikacji takich przychodów i kosztów na budowach pozyskanych i realizowanych w układzie konsorcjalnym, które przypadają do wykonania danemu partnerowi w konsorcjum (pomimo pozycji lidera konsorcjum).

W założeniach na 2009 rok nie uwzględniono wpływu potencjalnych akwizycji na prognozowane wyniki finansowe - czytamy dalej w komunikacie.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 60,54 mln zł zysku wobec 58,87 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1217,90 mln zł wobec 844,90 mln zł.
money.pl/2009-04-30 12:34