Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 21 lipca, a dzień jej wypłaty 5 sierpnia. W 2008 roku Elektrobudowa miała 56,3 mln zł zysku netto.

Z zysku za 2007 rok spółka wypłaciła 2,5 zł dywidendy na akcję.

(PAP)/interia.pl