Przeznaczenie obiektu to centrum konferencyjno-hotelowe z częścią gastronomiczną i SPA bądź ekskluzywna rezydencja mieszkaniowa.


Horyzontalny układ architektury, prosta forma pałacu, złożona z dwóch prostopadłościennych brył oraz wieży stanowiącej dominantę, symetrycznie umieszczony ażurowy taras łączący pałac z romantycznym parkiem angielskim a także wzbogacające elewację boniowanie, potwierdzają neorenesansowy charakter architektury.
WGN Toruń Małgorzata Cnotek