Tematem przewodnim konferencji było motto „Czas dla Doradców Nieruchomości i Finansów.” Szkolenie dotyczyło przede wszystkim utrzymania skuteczności i bezpieczeństwa transakcji. Omówione zostały sukcesy Grupy WGN w sprzedaży nieruchomości z klauzulą na wyłączność, jak i 23 niezbędne narzędzia, jakimi dysponuje WGN przy ich pozyskiwaniu.

Przedstawiono sytuację na rynku mieszkaniowym po wejściu ustawy deweloperskiej, również w specjalistycznej debacie przeprowadzonej przez analityków z udziałem REAS, Związku Banków Polskich, Europejskiego Instytutu Nieruchomości, wyspecjalizowanych Kancelarii Prawnych i WGN Nieruchomości.

Szczegółowo omówiono obrót na rynku nieruchomości komercyjnych w retrospektywnym okresie umacniania się WGN, jako ważnego gracza na tym rynku.

Podczas uroczystej Broker Gali WGN zostały wręczone Specjalne Wyróżnienia dla Właścicieli Przedstawicielstw WGN o najdłuższym stażu: dla Pani Janiny Jakimiak z WGN Opole – 18 lat, dla Pani Jadwigi Kubicz z WGN Słupsk -17 lat, dla Pana Zdzisława Kaczmarka z WGN Ostrów Wielkopolski – 17 lat.

Konferencja, pod względem merytorycznym, oceniona została bardzo wysoko przez wszystkich uczestników - zaproszonych gości, członków Grupy WGN oraz partnerów. Każdy z uczestników otrzymał Certyfikat, bądź - dla licencjonowanych pośredników - Zaświadczenie z przyznanymi przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 14 godzinami edukacyjnymi.

W Kongresie uczestniczyła rekordowa liczba osób – 132.


Partnerzy merytoryczni:Partner strategiczny:Partnerzy:

 
zobacz FILM